Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Proposition, motion och Nystarapport

Blir det någon prop om idéburen välfärd?

Hoppet spirar. Vi har fått hyfsat tydliga signaler om att statsrådet Lena Micko avser att lägga fram en proposition. Men det kommer att dröja till våren och ännu vet vi inte om innehållet blir det vi hoppas på. Samtal med den politiska ledningen på departementet, som Famna fört tillsammans med Studieförbunden, tyder ändå på att ambitionen är att gå på de utredda förslagen i allt väsentligt. Låter detta vagt? Vi jobbar på med vårt påverkansarbete! I det ingår också att föra samtal med riksdagsledamöter. Vi har lovat regeringen att göra allt vi kan för att underlätta att förslagen antas av den lagstiftande församlingen – förutsatt att det är bra förslag förstås.

Allmänna motionstiden

Och apropå just denna församling, det vill säga riksdagen, jobbar den nu för fullt med att lägga motioner. När budgetpropositionen är presenterad kan alla riksdagsledamöter nämligen i motioner ta upp vilka frågor de vill – och möjligheten utnyttjas. Antalet motioner under tvåveckorsperioden brukar vara flera tusen. I denna flod av förslag letar vi, i samarbete med Forum – idéburna organisationer med social inriktning, nu systematiskt efter förslag som berör idéburen sektor eller civilsamhället i stort. Det kan till exempel vara varför stiftelser är undantagna från vissa coronastöd, hur frågan om internmoms kan lösas för föreningar eller huruvida IOP borde få en egen lag.

Inget av detta fanns med i budgetpropositionen som presenterades 20 september. Famnas kommentarer till den kan läsas på annan plats i nyhetsbrevet.

Vad händer med Nysta-förslagen?

I juni lanserades Nystarapporten, ”Civilsamhällets svar på hur vi kan stärka samhällskontraktet, demokratin och välfärden”. Både lanseringskonferensen och rapporten återfinner du här.Rapporten sammanfattar de sex teamens förslag och nu har arbetet med att ta dem vidare påbörjats. Nystas styrgrupp har omformats något och kommer att fortsätta att träffas. Vi har fördelat arbetet mellan oss och också systematiserat alla policyförslagen för att se vilket departement, myndighet eller riksdagsutskott som de bör landa hos. På det viset blir vårt fortsatta påverkansarbete mera fokuserat. Vi som sitter i styrgruppen (Civos, Famna, Forum, Fremia och Giva Sverige) känner förstås ett stort ansvar för det långsiktiga och uthålliga påverkansarbete som hela Nystaprojektet utgör. Exakt vad som görs, förslag för förslag, kan variera stort. Ibland kanske det blir ett seminarium med några riksdagsledamöter, ibland kanske en debattartikel med polemisk udd mot regeringen, ibland kanske telefonsamtal direkt till beslutsfattare och i några fall kanske nya seminarier, workshops eller konferenser. Vi har också diskuterat vilka andra aktörer, tankesmedjor, forskningsstiftelser eller samverkansorgan, som vi kan liera oss med för att både nå ut och nå fram med förslagen.

Vill du följa oss och övriga är det en god idé att teckna sig för prenumerationer på de nyhetsbrev som respektive organisation ger ut.

 

Senast uppdaterad 2021-10-26

Fler nyheter från Famna