Anders malmstenMedlemsnyheter

Psoriasispatienter och patientnära verksamhet drabbas av nedskärning

Stockholms läns landsting har beslutat att sänka ersättningen med fem procent till vissa områden inom vårdvalet i Stockholm.
Ett område är psoriasisbehandlingar. I nuläget driver Psoriasisföreningen Stockholm sex behandlingsmottagningar.
Mottagningarna finns utspridda i länet, för att vara nära patienter som behöver regelbundna och frekventa behandlingar. Endast centralt placerade mottagningar skulle leda till en avsevärt försämring av möjligheterna för patienter att få behandling. Det beslutade sparbetinget drabbar patientnära vård.

– Patienterna finns inte med i resonemanget, säger en kritisk Gunnel Köhler på Psoriasisföreningen i Stockholm till ABC regionalnyheter.
Gunnel Köhler är verksamhetschef och hoppas på en dialog med landstinget. Psoriasisföreningen har lagt förslag som bättre skulle gynna patienternas behov och samhällsekonomin i stort.

Även Psoriasisförbundet på riksnivå har reagerat. Tina Norgren på Psoriasisförbundet säger:
– Utmärkande för Stockholmsföreningens vårdmodell är att den möter patienten där hon eller han är med stor flexibilitet i bemötande och öppettider.
– Utgångspunkten måste vara att tillvarata och stödja existerande goda exempel på patientcentrerad vård.

Vårdförbundet har även de uppmärksammat frågan.
Se och läs inslaget i ABC här
Psoriasisförbundets kommentar finns här

Andra inlägg kring beslutet:
Psoriasisföreningen i Stockholm
Vårdförbundet

 

 

Senast uppdaterad 2015-03-18

Fler nyheter från Famna