Åsa GunnarssonAktuellt, Medlemsnyheter

Räddningsmissionens nya communityskola – vanlig skola med bonus

Göteborgs Räddningsmission tog emot de första dryga 50 eleverna när man i mitten av augusti öppnade sin nya communityskola i stadsdelen Tynnered, ett av Göteborgs utsatta områden. Räddningsmissionen vill knyta ihop skolan med närsamhället och aktivt främja de goda krafterna.  Vi ställde några frågor till rektorn Ingrid Lindblad.

Vilket är skolans uppdrag och varför har Räddningsmissionen startat den?.

Rektor Ingrid Lindblad vid entrén till Communityskolan Tynnered.

– Räddningsmissionen vill vara del av samhället i Tynnered och bidra till att barn får en bra utbildning, en utvecklande fritid och att hela familjen kan få vara en del av skolan, säger Ingrid Lindblad, rektor för Räddningsmissionen nya communityskola.

Hur många elever har ni, och vilka områden kommer de från?

– Vi hade skolstart i mitten av augusti och tog emot drygt 50 elever till årskurs 7. De bildar två klasser. Våra elever kommer från skolorna i närområdet där de gått oftast år F-6 och byter nu inför högstadiet.

Hur skiljer sig ert upplägg från den kommunala skolan?

– Vi vill knyta ihop skolan med närsamhället och vara en aktiv del som främjar de goda krafterna på plats.

Ingrid berättar vidare att skoluppdraget är detsamma som kommunala skolor.

– Vi drivs av skolpeng och har samma läroplan. Men det som är unikt är att Räddningsmissionen går in med mer resurser som stödjer rastverksamhet, studiestunder, läxhjälp och samarbete med föreningar i området som till exempel idrottsföreningar, kyrkor och studieförbund.

– Så vi är en vanlig skola med bonus, säger Ingrid Lindblad.

Vad vill ni uppnå med er inriktning?

– Vi vill att elever får så bra förutsättningar att de når sin fulla potential och når de kunskapsresultat de kan nå. Vi vill att de får en meningsfull fritid, som även det ska gynna studierna. Vi vill också vara en positiv kraft i området, där många kan få träffas runt och i skolan.

Vad säger eleverna om sin nya skola?

– De uttrycker att den är fin och fräsch. Det är skönt med det lilla formatet, vi känner alla varandra på skolan, säger Ingrid Lindblad, rektor för Räddningsmissionens nystartade communityskola, avslutningsvis.

I våras intervjuade Dagens Nyheter Emil Mattsson, Räddningsmissionens direktor, om planerna för den nya idéburna skolan. Här kan du läsa mer om den intervjun.

Här kan du läsa mer om Communityskolan Tynnered.

Senast uppdaterad 2021-09-29

Fler nyheter från Famna