Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Regeringen förminskar idéburen välfärd

Famna-medlemmarna skriver vidare:
”Ilmar Reepalu ville inte göra några undantag för idéburna verksamheter i sitt vinstregleringsförslag. Att regeringen nu ändrat sig på den punkten välkomnar vi, men förslaget fungerar inte. Var femte av Famnas – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg – medlemmar hamnar utanför regeringens definition.”

Debattörerna ger därefter ett flera exempel på hur deras idéburna verksamheter startats ideellt av t.ex. rörelsehinderförbunden och därefter drivs som ekonomiska föreningar alternativt som icke-vinstsyftande bolag, men som av regeringen nu inte räknas som idéburna:

”Regeringens förslag syftar till att ideella föreningar, stiftelser och bolag med särskild vinstbegränsning ska kunna undantas från regelverk kring avkastning på eget kapital. Våra exempel visar att det finns såväl aktiebolag som ekonomiska föreningar som väl uppfyller intentionerna för idéburen sektor men som hamnar utanför lagförslagets definition. Grundtanken i förslaget är god men utförandet fel.”

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle på länk här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna