Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Regeringen och V om vinst i välfärden

Vid presentationen av den kommande propositionen om vinster i välfärden sade statsrådet Ardalan Shekarabi att ”stiftelser, ideella organisationer och svb-bolag” ska undantas.

Ulrika Stuart Hamilton säger:
– Famna anser att det är en alltför snäv definition. Bland våra medlemmar finns såväl ekonomiska föreningar som aktiebolag som de facto är idéburna: De återinvesterar vinsten i verksamheten. De drivs av annat än vinstsyfte. Aktiebolag kan vara idéburna t ex genom att “modern” är en ideell förening eller samfund.
– Vi kommer att titta mycket noga på det förslag som utlovats om definitionen. Blir den alltför snäv kommer var femte medlem i Famna hamna utanför och det är förstås oacceptabelt att idéburna inte skulle undantas. Vi kommer att kämpa hårt för att så inte ska bli fallet.

Bilden: Famnas ordförande Martin Ärnlöv och statsrådet Ardalan Shekarabi vid Famnas årsmöte 2016.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna