Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Regeringen uppmanas att agera för hemlösa och missbrukare

Stockholms Stadsmission skriver i en debattartikel att regeringen bör skrida till konkret handling för att förbättra för personer som lider av psykisk ohälsa och missbruk.

I sin artikel har Stadsmissionen en rad förslag som även föreslagits i tidigare statliga utredningar, och Lars Pettersson på Famna uppmanar regeringen att lyssna till vad Stadsmissionen säger.

I debattartikeln pekar Stadsmissionen på att personer som lider av psykisk ohälsa och/eller har missbruksproblem ständigt hamnar mellan stolarna på grund av brist på ansvar mellan landstingets vård och kommuners ansvar.
Stadsmissionen vill att regeringen tydliggör ansvaret mellan kommuner och landsting, och att ser till att samordningen mellan myndigheter förbättras.
Läs Stadsmissionens artikel i Metro här

Stockholms Stadsmission är en av flera Famna-medlemmar som arbetar med att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv. Verksamheterna spänner rakt genom gränser mellan kommuners ansvar och landstingens ansvar.
”Vi kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns” skriver Stockholms Stadsmission. Ambitionen är att ge direkt stöd åt utsatta människor, och att vara röst åt de människor som få andra lyssnar på.
Stadsmissionens sociala verksamheter omfattar barn och unga, familjer, vuxna och äldre i utsatthet, t.ex. psykisk ohälsa bland unga mm.
Läs om de sociala verksamheterna.
Stadsmissionen driver även en rad sociala företag där vinsten återinvesteras, t.ex. second hand-butiker och Grillska Husets konferens, café & restaurant, med mera. Läs om Stadsmissionens sociala företag. 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna