Anders malmstenAktuellt

Regeringen utreder fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Regeringen har utsett Barbro Westerholm (L) att se över och lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten. Till den fasta omsorgskontakten ska en äldre person kunna vända sig för att exempelvis få stöd och svar på frågor om sina insatser och sin omsorg.

Syftet är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst samt att öka tryggheten både för de äldre och deras anhöriga. Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2020.

Läs mer på regeringens hemsida.

 

Senast uppdaterad 2019-10-17

Fler nyheter från Famna