Anders malmstenAlla nyheter

Regeringen: Utredning om vinst i välfärd, och om idéburna aktörers tillväxt

Regeringen tillsätter idag en utredning för att se över reglerna för offentligt finansierade tjänster som utförs av privata aktörer. Utredare blir Ilmar Reepalu, tidigare bl.a. kommunalråd i Malmö.

Civilminister Shekarabi och V:s ordförande Jonas Sjöstedt skriver på DN Debatt:
”Sverige utmärker sig jämfört med många andra europeiska länder genom att de kommersiella aktörerna står för en så stor andel av den privat utförda, skattefinansierade välfärden. På många andra håll spelar idéburna aktörer en viktigare roll. Att Sverige sannolikt har några av världens mest generösa finansieringsregler för kommersiella välfärdsutförare torde vara en del av förklaringen. Trots att det sällan har varit det uttalade syftet har det skett en snabb utveckling mot att kommersiella aktörer tar en allt större andel av välfärden. Det visar på behovet av att se över dagens regelverk.”

I utredningsdirektiven ingår bland annat att skapa förutsättningar för idéburna aktörer att växa. Shekarabi och Sjöstedt skriver att uppdraget till utredaren även innebär att se över:
”Förutsättningar för idéburna aktörer att växa. De idéburna aktörerna kan spela en viktig roll för att uppnå verklig mångfald i välfärden. Många ideella aktörer menar att dagens upphandlingslagstiftning försvårar för dem att delta på lika villkor. De nya EU-direktiven möjliggör ett förenklat och mer flexibelt regelverk för upphandling av välfärdstjänster, där kvalitet och kontinuitet tillmäts större betydelse. EU-domstolens praxis visar också att det finns möjligheter att särskilt premiera idéburna aktörer vid upphandling av sådana tjänster. Utredaren ska därför se över hur upphandlingsrätten kan användas för att ta till vara de idéburnas särskilda potential. Utredningen ska vidare undersöka om det från kapitalförsörjningssynpunkt finns inträdes- eller tillväxthinder för idéburna aktörer inom välfärdssektorn.”

Utredningen ska redovisas hösten 2016.

Läs hela artikeln på DN Debatt (länk)

 

Senast uppdaterad 2015-03-16

Fler nyheter från Famna