Aleksandra WassoAktuellt

”Regeringen verkar ha glömt civilsamhället”

”Regeringen verkar ha glömt civilsamhället.” Det är rubriken på ett debattinlägg i Aftonbladet i dag 21 april, som undertecknats av Famna tillsammans med sex andra organisationer inom civilsamhället.

Undertecknarna skriver att de cirka 250 000 organisationer som verkar i civilsamhället har drabbats lika hårt av krisen som andra sektorer. Dock har regeringen inte inkluderat civilsamhället i något ekonomiskt stödpaket.

Därför avslutas debattartikeln: ”Våra organisationer verkar tas för givna. Det krävs ett gemensamt ansvar att se till att vi fortfarande finns där när krisen är över! Om inget görs riskerar civilsamhället att försvagas kraftigt i krisens spår. Med potentiellt katastrofala följder för sammanhållningen, tilliten, demokratin och de mänskliga rättigheterna. Hur vill finansministern, regeringen, samarbetspartierna och oppositionen lösa detta?”

Senast uppdaterad 2020-05-18

Fler nyheter från Famna