Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Regeringen vill utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd

Regeringen och Vänsterpartiet har (idag) kommit överens om ett antal förslag för en välfärd utan vinstintresse. Man skall dels låta utreda frågan om vinstutdelning från offentligt finansierad vård, skola och omsorg, men också utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd.

En utredning ska tillsättas i januari 2015. Utredningen ska bland annat lämna förslag kring regler för överskott, och överväga om välfärdsföretag ska ha en syftesparagraf i bolagsordningen om att det är verksamheten som är syftet, inte vinstutdelning.
Utredningen har flera andra uppgifter, bland annat att överväga bemanningskrav, ny styrning i välfärden efter New Public Management och se över LOV (Lagen om Valfrihet) med mera.

Dessutom, vilket Famna länge efterfrågat:
“Utredningen ska utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd. Icke-kommersiella aktörer ska få möjlighet att växa och utvecklas.”

Utredningen ska även se över de nya EU-direktivens upphandlingsregler, som ger större handlingsutrymme för medlemsstaterna att ställa krav på kollektivavtal samt att ta miljö- och sociala hänsyn vid offentliga kontrakt.

 

Läs hela överenskommelsen i denna PDF

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna