Aleksandra WassoAktuellt

Region Stockholm vill ingå IOP med Röda Korset och BOSSE-kunskapscenter

Majoriteten i Region Stockholm gav hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ingå idéburna offentliga partnerskap (IOP) med Röda Korset och BOSSE – Råd, stöd och kunskapscenter, tillika Famnas medlemmar. Beskedet mottogs med glädje och betyder att BOSSE-kunskapscenter kan fortsätta bedriva sin viktiga verksamhet. Av beslutet framgår bland annat att IOP ses som bästa lösning för att fånga upp de idéburnas unika värde och att det finns förhoppningar om att sektorn kan utveckla vården på lång sikt.

IOP föreslås för Röda Korsets arbete med krigs- och tortyrskadade, samt BOSSE kunskapscenter för stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs hela pressmeddelandet här.

Senast uppdaterad 2022-08-26

Fler nyheter från Famna