Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Remiss för nya upphandlingsregler

Delbetänkandet för nya regler för upphandling är ute på remiss till 1 oktober. Den s.k. Genomförandeutredningen lägger fram förslag på hur de nya reglerna för upphandling ska tillämpas i Sverige. Det är viktigt att idéburna aktörer svarar på den här remissen och som underlag får ni gärna använda Famnas förslag till yttrande som finns tillgängligt från 25 september på vår hemsida.

Läs mer här

 

 

För frågor kontakta Ariane Rodert, näringspolitisk ansvarig Famna: ariane.rodert@famna.org

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna