Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Famnas remissvar för Genomförandeutredningen

Här finner ni Famnas remissvar för Genomförandeutredningen av upphandlingsdirektivet. Denna fråga är central för Famnas medlemmar och det är flertalet förslag från Genomförandeutredningen som vårt remissvar ifrågasätter. Vi hoppas på många remissvar. Referera gärna till eller använd Famnas svar som underlag till egna remissvar.

Det är för tillfället ett arbetsdokument som kommer att färdigställas fredag den 26 september 2014.

Se hela remiss-svaret här

 

Vid frågor kontakta:
Ariane Rodert
Närings/EU-politiskt ansvarig Famna

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna