Anders malmstenMedlemsnyheter

Försäkringsmedicinska utredningar och patientsäkerhet

Försäkringsmedicinska utredningar – regeringen ger landstinget ansvaret

I utredningen ”Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna” läggs förslag om att förtydliga ansvaret för vilken instans som ska utföra försäkringsmedicinska utredningar, det vill säga en medicinsk undersökning av en försäkrad som ska kunna utgöra underlag för Försäkringskassans bedömning av försäkrades arbetsförmåga i samband med beslut om rätten till ersättning eller förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

Några av de huvudsakliga förslag som ges är att landstinget ska få det lagstadgade ansvaret att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna, om landstinget inte själv utför utredningarna kan de dock sluta avtal med annan aktör, till exempel en idéburen.

De bedömer därför att förslagen har minimal påverkan för aktörer som utför utredningar eftersom inget hindrar att landstingen fortsätter att låta annan part sköta dem.

Utredningen är nu ute på remiss och svar ska senast vara inne 17:e februari 2017.

 

Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

Till kansliet har också Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete kommit. Anledningen till de nya förslagen på föreskrifter är att det skett en del förändringar sedan senaste bestämmelserna i SOSFS 2005:28, bland annat har tillsynsansvaret gått från Socialstyrelsen till IVO. Remissen gäller främst systematiska förbättringar för att ge bättre förutsättningar för en hög patientsäkerhet. Läs mer här. Observera att synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 22 december 2016.

Famna kommer inte inkomna med remissvar på dessa två. Just nu arbetar kansliet med bland andra Välfärdsutredningens delbetänkande och Ökad insyn i välfärden.

Senast uppdaterad 2016-12-09

Fler nyheter från Famna