Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Remissvar på delbetänkandet i Klagomålsutredningen

Famna ämnar att lämna remissvar på delbetänkandet i Klagomålsutredningen, Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU 2015:14. Delbetänkandet hittar ni här: http://www.regeringen.se/sb/d/19797/a/254739

Vill ni engagera er och bidra i detta arbete så kontakta Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig Famna.
truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna