Anders malmstenOkategoriserade

Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister

Riksrevisionen presenterar sina iakttagelser i rapporten ”Statens satsningar på nationella kvalitetsregister – leder de i rätt riktning?” (RiR 2013:20).
Regeringen redovisar också de åtgärder man vidtagit med anledning av rapporten.

Läs mer på regeringens hemsida <<<

Senast uppdaterad 2014-04-09

Fler nyheter från Famna