Anders malmstenMedlemsnyheter

Röster från årsmötet: Detta var viktigast på mötet

Ett hundratal representanter för Famnas medlemmar och för närliggande organisationer deltog i Famnas årsmöte. De fick tid att diskutera viktiga frågor och nätverka i pauserna. Vi tog tillfället att ställa två frågor till några av deltagarna:
Vad är viktigast för dig på Famnas årsmöte?
Vad tycker du om idén att skapa en större organisation för idéburna aktörer?

Johan Strömgren, verksamhetschef, Mora Park

Johan Strömgren, verksamhetschef, Mora Park
1) Jag vill som ny medlem lära mer om sammanhanget som Mora Park nu befinner sig i. Och jag vill få inspiration.
2) Jättebra med större organisation och därmed större muskler. Därmed inte sagt att det är okomplicerat.

Charlotte Frenker, samordnare Selaön, Solåkrabyn

Charlotte Frenker, samordnare Selaön, Solåkrabyn
1) Det är mitt första årsmöte, så viktigast för mig har varit att lyssna och ta in för att få en kläm på vad Famna är för en organisation. Det har varit inspirerande att lyssna på alla engagerade och kloka styrelsemedlemmar och medlemmar under dagen. Jag har en stor respekt för det arbete som Famna gör och inser vikten av aktivt driva de stora frågorna tillsammans.
2) Min uppfattning är att det skulle förenkla för medlemmarna. Det skulle också vara stärkande för organisationen med en mer samlad kompetens.

Sofia Edgren, verksamhetschef, Viktoriagården

Sofia Edgren, verksamhetschef, Viktoriagården
1) Årsmötet är ett sätt att få insikt i vad som händer inom Famna, vad som är på gång och vilka ämnen som lever just nu.
2) Det är spännande med den här idén. Det finns både positiva och negativa sidor med den. Det viktiga är hur man väljer att lösa det utan att tappa mångfalden och alla våra särarter.

Jan Edén, chef kommunikation och intressepolitik, KFO

Jan Edén, chef kommunikation och intressepolitik, KFO
1) Årsmötet manifesterar den demokratiska styrningen av en förening och är platsen för ett livaktigt och demokratiskt samtal.
2) Oerhört viktig. Det är bra för att värna både demokratin och civilsamhällets villkor. Det uppmuntrar pluralism och mångfald i civilsamhället och ger även små organisationer möjlighet till större genomslag. Det är även ett sätt att ta organisationernas ekonomi på allvar, det är bättre att pengarna går till att bedriva verksamhet snarare än att betala många olika medlemsavgifter.

Senast uppdaterad 2019-05-23

Fler nyheter från Famna