Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Röster från valet – Kristdemokraterna

I sin valmanifest skriver Kristdemokraterna om “Välbefinnande och värdighet för äldre”.

“Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. En äldre person har, precis som yngre, individuella behov som inte kan tillgodoses i en mall, i ett standardbeslut. Vård och omsorg måste därför utformas utifrån den enskilda människans behov. Mycket har åstadkommits – vi har stärkt äldres rätt till värdighet, självbestämmande och kvalitet i vård och omsorg. Men mer behöver göras för att utveckla den gemensamt finansierade äldreomsorgen.” /Ur Kristdemokraternas valmanifest

Läs hela Kristdemokraternas valmanifest här 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna