Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

Så kan vi gå vidare – läs rapporten om NyOrg här

”Samhället är större än staten, och marknaden. Idéburna organisationer har historiskt spelat en avgörande roll i att utveckla vår välfärd och demokrati, och gör det än idag. Samtidigt står Sverige inför stora utmaningar, där vi inom civilsamhället kan vara en del av lösningen. Därför behöver vi bli bättre på att synliggöra på vilket sätt vårt arbete är viktigt och nödvändigt för att medverka till att hitta hållbara lösningar för hela samhället. Såväl demokratins grundvalar och människors frivilliga engagemang som välfärdens organisering avgörs av civilsamhällets styrka och roll. Genom att få en starkare gemensam röst kan vi skapa bättre förutsättningar för våra organisationer att verka för en god samhällsutveckling. Internationella exempel saknas dessvärre inte som visar vad som kan hända när civilsamhället försvagas. Där vill vi inte hamna.”

Så skriver vi som ingår i styrgruppen (Famna, Forum, Idea och KFO, se nedan) och som varit beställare av rapporten i dess förord. Det är bakgrunden till att detta känns viktigt!

Hela rapporten finns att läsa via denna länk.

Många diskussioner om ökat samarbete mellan idéburna organisationer har förts genom åren. Några större organisatoriska förändringar har dock hittills inte skett. Sedan 2018 förs nu en ny diskussion, där konsultrapporten Arbetsgivarorganisation för Famnas medlemmar Projekt Pondus (2019) var ett först steg. Rapporten visade på möjligheterna att skapa en starkare organisation tillsammans där arbetsgivarfrågor och intressepolitik samspelar och ryms under samma tak. Den här rapporten, Från Pondus till NyOrg, som du kan ladda ner via denna länk, är nästa steg i ett fortsatt samtal om hur vi kan bli starkare tillsammans. Som rapportens beställare har vi fyra organisationer strävat efter att involvera fler aktörer i arbetet, och fördjupa diskussionen kring vilka utmaningar och möjligheter det kan finnas i att skapa en mer sammanhållen organisation för fler av civilsamhällets organisationer.

Rapporten, som arbetats fram av en projektgrupp under hösten 2019 och början av 2020, är ett underlag för fortsatt diskussion och samverkan. Den pekar på olika möjligheter och behov av fortsatt utredande. Huvudkonsult för arbetet har varit Tomas Wallin som också är den som står för rapporten.

Större förändringar är sällan enkla, men vi har i våra dialoger med våra medlemmar och andra idéburna organisationer stärkts i övertygelsen om att det är helt nödvändigt att vi börjar ta steg i riktning mot något mer gemensamt – en ny organisation för det svenska civilsamhället. Stort tack till alla som på olika sätt har medverkat till arbetet.

Nu hoppas vi att ännu fler vill vara med och diskutera och arbeta för att civilsamhällets röst i samhället ska bli starkare. Hör gärna av er till någon av oss om ni vill diskutera mer!

 

Läs rapporten via denna länk

 

Petter Skogar
Förbundsdirektör
Arbetsgivarorganisationen KFO
Petter.skogar@kfo.se

Ulrika Stuart Hamilton,
Generalsekreterare
Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd
ulrika.stuart@famna.org

Patrik Schröder
Ordförande
Forum idéburna organisationer med social inriktning
Patrik.schroder@socialforum.se

Tobias Nilsson
Förbundsdirektör
Idea Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
tobias.nilsson@ideella.se

 

Senast uppdaterad 2020-04-01

Fler nyheter från Famna