Aleksandra WassoOkategoriserade

Utbildning GBG: Så möter du våldsutsatta barn och föräldrar

Göteborgs Stadsmission bjuder in till en kostnadsfri utbildning i att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar. Den vänder sig till yrkesverksamma i socialtjänsten och arrangeras inom ramen för EU-projektet Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende.

Utbildningen riktar sig till socialsekreterare som handlägger ärenden med skyddsbehov och personer i ledande ställning vid de enheter där socialsekreterarna arbetar. Syftet med utbildningen är att öka kompetens, förståelse och säkerhet vid handläggning av de här typen av ärenden. Målet är att uppnå ett tryggt, säkert och kunnigt bemötande samt säkerställa ändamålsenliga insatser för utsatta barn. Läs mer om utbildningen.

Utbildningen hålls digitalt och omfattar två heldagar samt en halvdags uppföljning efter en tid. Här finns mer om upplägget.

Utbildare är Bodil Tallberg Simmers, psykolog och psykoterapeut med specialistkompetens klinisk psykologi med inriktning barn och trauma, och Catarina Berndtsson, socionom med lång erfarenhet av såväl myndighetsutövning inom socialtjänsten som uppbyggnad och drift av skyddade boende inom området VIN och HRV.

Anmälan

Välj vilket utbildningstillfälle som passar dig bäst. Anmälan ska göras senast två veckor före respektive utbildningsstart. Här anmäler du dig.

Frågor

Om du frågor rörande utbildningen, kontakta Catarina.berndtsson@stadsmissionen.org eller Angelica.tingstrom@stadsmissionen.org

Senast uppdaterad 2022-08-29

Fler nyheter från Famna