Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

Så tyckte deltagarna om konferensen i Falköping

Famna har utvärderat den nordiska ledarskapskonferensen i Falköping i mars. Drygt 92 procent var nöjda med dagarna. Och det viktigaste som deltagarna tog med sig hem var, enligt enkäten, nätverkandet.

Nio av tio deltagare på konferensen i Falköping i mars 2020 var nöjda med sitt deltagande.

– Det bästa med den här typen av konferenser verkar vara de fysiska mötena med kollegor som jobbar med liknande frågor, som har en vardag som liknar ens egen. Nu i coronans tid lär vi oss att arrangera olika typer av möten virtuellt, vilket är bra. Men jag tror att den fysiska konferensen kommer att vara minst lika viktig i framtiden, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Önskemål – fler workshoppar

Falköpingskonferensen genomfördes precis innan Sverige stannade av på grund av coronapandemin. Närmare 200 personer hade anmält sig, och 150 kom. Svarsfrekvensen var knappt 60 procent. På frågan ”Hade du kul på konferensen?” svarade 72 personer ja, och på följdfrågan ”Skulle du rekommendera en liknande medlemskonferensen till dina medarbetare?” svarade 70 ja. Och majoriteten kommer att arbeta vidare med någon av frågorna som berördes på konferensen. Vid nästa konferens vill konferensdeltagarna ha fler workshoppar samt programpunkter som är direkt kopplade till det dagliga arbetet.

Mest uppskattade seminariet – med Samuel Engblom

Närmare 70 procent av de svarande var nöjda med civilministerns medverkan. Den plenuminsats som uppskattades mest var diskussionen om ledarskap för 20-talet med Helle Gjetrang, direktör i Diakonhjemmet i Oslo, Dejan Bojanovic, generalsekreterare i Rädda Barnens Ungdomsförbund och Martin Ärnlöv, generalsekreterare i Röda Korset och ordförande i Famna. De flesta av de nio seminarierna var mycket uppskattade, men mest nöjda var de som hade lyssnat på diskussionen med den särskilde utredaren Samuel Engblom om vad egentligen en idéburen organisation är.

På frågan vad det viktigaste var som man tog med sig från konferensen var svaren, förutom ”nätverkande”, bland annat en förståelse för ledarskapsfrågor och utmaningar för idéburen välfärd, att idéburna måste samlas regelbundet för att stötta varandra för fortsatt tillväxt och vikten av att definiera begreppet idéburen verksamhet.

Senast uppdaterad 2020-05-18

Fler nyheter från Famna