Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Säkra kvaliteten vid upphandlingar

Stockholms sjukhem är medlemmar i Famna och bedriver avancerad sjukvård i hemmet, geriatrisk vård, palliativ vård, rehabilitering, äldreomsorg, husläkarmottagning samt forskning och utveckling.

Stockholms sjukhem ägs av en stiftelse. Stiftelseformen betyder att inga pengar delas ut till ägare, och den omfattande vård- och omsorgsverksamheten drivs utan vinstsyfte.

Karin Thalén, verksamhetschef vid Stockholms sjukhem, säger i DN-artikeln:
”Vi anser att oavsett vem som driver verksamheten måste kvaliteten vara säkrad. Det måste göras klart vid upphandlingar, liksom när man fastställer ersättningsnivåer.”

Läs hela artikeln på länk här.

DN intervjuar även Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton, som konstaterar att idéburna sektorn ofta är förbisedd vid upphandlingar, och att bristen på kapital ses som ett tillväxthinder för idéburen vård och omsorg.

Ulrika Stuart Hamilton är orolig för att förslag om vinsttak ska utformas så att det drabbar idéburna:
”När man från politiskt håll säger att alla skattepengar oavkortat ska gå till vad de är avsedda för, innebär det ett hot mot de idéburna verksamheterna. Där finns ett behov att jämna ut mellan olika år och ibland låta gungorna betala karusellerna.”

Läs intervjun med Famnas generalsekreterare på länk här.

Famnas Tillväxtrapport finns på länk här

Och Tillväxtrapporten finns kort beskriven på länk här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna