Samarbeten

Famna samverkar med en rad andra civilsamhällesorganisationer. Den viktigaste konstellationen är Nysta-projektet (som har en egen webbplats www.nysta.nu) där ett hundratal policyslutsatser arbetats fram inom sex teman och som engagerat ett stort antal individer och organisationer. Policyförslagen arbetar de medverkande organisationerna nu på att förverkliga.

Därutöver är Famna medlem i Ideell Arena som är en brygga mellan forskningen och civilsamhället. Vi har också samverkansavtal med UHPO och Reutermans. Se vidare information under medlemsförmåner.

Senast uppdaterad 2022-05-06

Dela: