Aleksandra WassoAktuellt

Samariterhemmet hjälper Socialstyrelsen med synpunkter på uppföljning av kommunalt finansierad hemsjukvård

Socialstyrelsen har påbörjat ett projekt där de vill lägga grunden för uppföljning av kommunalt finansierad hemsjukvård. Syftet med projektet är att föreslå utformandet av en undersökning så att den möjliggör en över tid jämförbar bild av den kommunalt finansierade hemsjukvårdens organisation och omfattning. Undersökningen ska även kartlägga innehåll, kvalitet och utveckling.

Famnas kvalitets- och utvecklingsansvariga Silvia Rexinger fick i uppdrag av Socialstyrelsen att leta upp medlemmar som agerar inom hemsjukvården och därmed kunde vara behjälpliga med input och yrkesmässiga reflektioner, och fick svar av Samariterhemmet som nu är delaktiga i undersökningen.

Denna kontakt skedde inom Famnas Kvalitetsnätverk. Vill ni veta mer om detta samt andra nätverk som Famna överser eller som startats av Famnas medlemmar finns ett inlägg om dessa här!

Senast uppdaterad 2022-10-27

Fler nyheter från Famna