Aleksandra WassoAktuellt

Samråd kring integration och segregation

Regeringskansliet bjuder in organisationer i det civila samhället till ett digitalt samråd om integration och segregation med Märta Stenevi, (MP), jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering. Samrådet äger rum den 11 oktober kl 15.00-16.30.

Mötets tema är Civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken, med fokus på utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden och vad civilsamhället kan göra för att underlätta det. Det är framtaget tillsammans med representanter för det civila samhället. Medverkar gör också statssekreterare Elin Olsson.

Statsrådet Stenevi inleder, och sedan blir det diskussion utifrån följande frågeställningar:

  • Långtidsarbetslöshet för unga och äldre och riskerna med permanent arbetslöshet för dessa grupper.
  • Hinder och möjligheter för en inkluderande arbetsmarknad där myndigheter, regioner och kommuner sluter överenskommelser med civilsamhället för nya former av arbetsmarknadslösningar i samverkan.
  • Svårigheter för utrikes födda akademiker att få arbete utifrån sin kompetens.
  • Ojämlika möjligheter, kunskaper och tillgång till dator samt dålig tillgång till bredband har betytt att det digitala utanförskapet har ökat.

Anmälan för deltagande i samrådet görs genom e-post till Emil Plisch, emil.plisch@regeringskansliet.se senast den 4 oktober 2021. Digital plattform är Skype, och kallelse med inbjudan skickas ut till anmälda. Vid frågor kontakta Emil Plisch på Enheten för integration och arbetet mot segregation på Arbetsmarknadsdepartementet.

Senast uppdaterad 2021-10-26

Fler nyheter från Famna