Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Idéburet företagande

Samtal mellan stolarna

Heldagskonferens 19 november med Temagruppen för Entreprenörskap & Företagande: Hur arbetsintegrerande sociala företag kan motverka utanförskap.

Tema: Framgångsfaktorer och fallgropar när man utvecklar Arbetsintegrerande sociala företag. Lyssna på erfarenheter från Temagruppen, deltagare i projekt, tjänstemän och företrädare för arbetsintegrerande sociala företag. Vi bjuder på spännande soffsamtal med politiker och  representanter för myndigheter. Missa inte våra miniseminarier som tar upp frågor om finansiering, hur man gör affärer med sociala företag, social franchising samt våra erfarenheter kring hur Arbetsintegrerande sociala företag kan vidga arbetsmarknaden.

Läs mer och anmälan (länk).

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna