Anders malmstenOkategoriserade

Samtal pågår…

 

Överenskommelsens kansli anordnar samtalsserien, som riktar sig till de organisationer som var med i dialogprocessen fram till Överenskommelsen 2008, tillsammans med företrädare för Regeringskansliet och SKL.

Överenskommelsen är en avsiktsförklaring som antagits för att främja de idéburna organisationerna som röstbärare och utförare inom välfärden. Det finns i dagsläget både en nationell process, samt lokala/regionala överenskommelser.

Länk till Överenskommelsens webbsida med mer information finns här.

Länk till anmälan här.

 

 

(Publicerad 150911)

Senast uppdaterad 2015-09-11

Fler nyheter från Famna