Lisa LidgrenGeneralsekreterarens blogg

Sanningens minut i Riksdagen 7 juni

Precis efter nationaldagen röstar Riksdagen om två viktiga betänkanden. I det ena får idéburen sektor undantag från vinstreglering (FiU44) och i det andra får vi bättre upphandlingsregler (FiU43). Om de går igenom. Famna har jobbat hårt för både undantaget och LOU-förbättringarna och vi är såklart glada att de har kommit så här långt.

Införande av vinstreglering (Välfärdsutredningens förslag) blir med stor sannolikhet nedröstat i Riksdagen (regeringen har ju inte egen majoritet). I så fall behövs ju inte vårt undantag, kan man tycka. Vi ser det dock som ett viktigt steg framåt att vi för första gången blir erkända som en särskild sektor med speciella särdrag som inte i alla avseende bör behandlas som vinstdrivande företag. 

När det gäller upphandlingsreglerna (betänkandet heter ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för offentlig upphandling inom välfärden”) blir det klara förbättringar. T ex krävs för välfärdstjänster inte samma regelverk under tröskeln 750000 euro som nu, och inom vissa ramar och med hängslen och livrem får sociala tjänster upphandlas direkt av idéburna aktörer. Det sistnämnda går av allt att döma igenom och träder i så fall ikraft 2019: regeringens linje stöds av V och därtill har KD och L en motion med synpunkter på delar av förslagen, men inget avslagsyrkande. Det är vi mycket glada för.

Från ord till handling i kommuner och landsting?
På engelska finns ett träffande uttryck: ”Put your money where your mouth is”. Det är en uppmaning jag gärna vill ge till alla de kommunal- och landstingspolitiker som besvarade vår enkätundersökning (länk till undersökningen) och där uttryckte sig mycket positivt om idéburen välfärd. Från vänster till höger efterfrågades mer av sådana aktörer och utförare. Men dessa politiker är inte bara tyckare – de har makten att visa det i handling! Inte bara genom hur LOU tillämpas när de själva upphandlar, utan också genom användning av LOV och IOP. Det skriver jag och Famnas ordförande om i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle den 17 maj.

Senast uppdaterad 2018-05-16

Fler nyheter från Famna