Aleksandra WassoAktuellt

Besked från EU-domstolen: Särbestämmelserna för idéburna organisationer bryter inte mot EU-rätten

Den beslutade förändringen av LOU, som möjliggör reserverade upphandlingar av välfärdstjänster från idéburna organisationer, är förenlig med EU-rätten har EU-domstolen slagit fast. Det är förenligt med upphandlingsdirektivet att ”särbehandla” idéburna organisationer som saknar vinstsyfte vid upphandlingar av sociala tjänster.

Famna har under flera år kämpat för lagförändringarna och tar emot beskedet med glädje. Det har funnits flera kritiska röster, som sagt att förändringarna i LOU inte är förenliga med EU-rätt, något Famna haft invändningar mot under hela processen.

Vi hoppas att domen kommer leda till att flera myndigheter, regioner och kommuner tillvara tar möjligheten att rikta upphandlingar av välfärdstjänster till idéburna organisationer.

Senast uppdaterad 2022-09-08

Fler nyheter från Famna