Anders malmstenMedlemsnyheter

Seminarie – ”Communityskola – dags att göra skola tillsammans”

 

Göteborgs Räddningsmission arrangerade den 13 december  som en del i Famna Västs seminarieserie ”Idéburet i Göteborg”. Bakgrunden till seminariet är de skillnader i Göteborgs skolor som varierar dramatiskt. Varannan elev i socio-ekonomiskt utsatta områden uppnår inte behörighet att söka vidare till gymnasieskolans yrkesförberedande program. Det innebär att barn, beroende på vart man växer upp i Göteborg, inte har samma möjligheter att lyckas med sin skolgång.

• Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare på VGR, gav oss en bakgrund om orsaker till skolmisslyckanden med stöd i forskningen och tryckte på vikten av att satsa på barn i tidig skolålder ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för att minska klyftorna.

• Tobias Johansson, utvecklingschef Social Hållbarhet på AB Framtiden, delade med sig av erfarenheter från deras arbete i Göteborg i områden med socio-ekonomiska utmaningar och AB Framtidens vilja att satsa på skolan som nav i ett bostadsområde.

• Sandra Stene och Isabella Windolf presenterade Göteborgs Räddningsmissions stöd till skolor, bland annat läxhjälp som är ett konkret exempel på hur en idéburen aktör kan vara med och bidra till att lösa en del av utmaningarna som finns.

• Vi lyssnade avslutningsvis till ett samtal om möjlig samverkan – hur kan civilsamhället och Staden samverka och dra nytta av varandra? Deltog gjorde Emil Mattsson, direktor Göteborgs Räddningsmission och Anna Grunander, Processledare ”Ge barn fortsatt goda möjligheter genom skolåren”, Fokusområde 2, Jämlikt Göteborg.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna