Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Seminarium Göteborg: Bostad först – vägen ur hemlöshet

På Arena:Första Lång hålls ett intressant seminarium i februari om “Bostad först”.

Bostad först-modellen är en central del av stadens satsning på långsiktiga boendelösningar.
Och det finns många fördelar – men däremot tycks många socialsekreterare och handläggare för ekonomiskt bistånd uppleva att de varken får tillräcklig utbildning i Bostad först eller organisatoriska förutsättningar för att ge ett fullgott stöd till klienter som önskar en Bostad först-lägenhet.

Detta seminarium ägnas åt att synliggöra, diskutera och dela erfarenheter kring de specifika utmaningar som socialsekreterarna och andra handläggare möter i sin vardag när de arbetar med Bostad först.

Arrangör är Göteborgs Stadsmission och Famna Väst.

Datum: 27 feb
Tid: 15.00 – 16.30
Plats: Arena:Första Lång, Första Långgatan 17 B

Mer information och anmälan på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna