Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Seminarium om offentlig upphandling och idéburen sektor

Hur kan vi bli bättre på att vinna offentliga upphandlingar? Och hur kan idéburna organisationer kommunicera sin särart på ett slagkraftigt sätt? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras vid ett frukostseminarium den 29 mars i Stockholm. Famna och Forum bjuder in till seminariet, som tar avstamp i den nyutkomna antologin Upphandlad.
Läs mer i kalendern

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna