Anders malmstenAlla nyheter

Famnas remiss-svar på ‘Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden (Dnr 40184/2014)’ finns nu att tillgå.

“Famna har erbjudits att lämna sina synpunkter över föreslagna föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden.”

Läs hela remissen här

Senast uppdaterad 2014-12-29

Fler nyheter från Famna