Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Shekarabi lämnar och Micko kommer – vad kan vi förvänta oss nu?

Ardalan Shekarabi var den minister som tillsatte Välfärdsutredningen, med Ilmar Reepalu som utredare. Den utmynnade i två propositioner förra våren, varav den ena (prop 2017/18:159 – vinstregleringen) som bekant blev nedröstad i Riksdagen, och den andra gick igenom (prop 2017/18:158) och innehöll flera bra förändringar för idéburen sektor. Även den nedröstade var banbrytande på ett område: för första gången föreslogs särskilda regler för idéburna aktörer i välfärden.

Ardalan Shekarabi tillsatte så ytterligare en utredning som fick i uppdrag att lägga fram en tydlig definition av vilka aktörer som ska räknas som idéburna. En sådan definition behövs förstås om man ska kunna ha särskilda regler för denna sektor. Jag tycker att såväl direktiven som den inriktning utredningen verkar ha är bra. Tack för den insatsen, Ardalan Shekarabi!

I december blir det nu istället den nya civilministern Lena Micko som får ta emot förslagen. Vad kommer hon att göra med dem? Jag hoppas att de till att börja med skickas ut på remiss så fort julgröten ätits upp på regeringskansliet. De frågor som Samuel Engblom, regeringens särskilda utredare, sliter med i utredningen om idéburna aktörer i välfärden är synnerligen viktiga och relevanta för vår sektors utveckling. Vad mer kan den nya ministern tänkas ta itu med för vår sektor? Om hon vågade föreslå ett kvantitativt mål i välfärdsmixen för idéburna aktörer skulle det vara en välkommen utveckling av politiken. Vad sägs om 10 procent år 2030? Tio2030!

Vi har bjudit in civilminister Lena Micko till vår stora nordiska konferens i mars i Falköping, bland annat för att diskutera vilka slutsatser regeringen drar av utredningens förslag och vägen framåt. Hon har inte svarat ännu. Men skriv in datumen i din egen kalender: 11-12 mars 2020 så håller vi tummarna för en fortsatt engagerad minister på den posten och vid vår konferens.

Senast uppdaterad 2019-11-14

Fler nyheter från Famna