Anders malmstenAktuellt

Silvia Rexinger – Ny kvalitets- och utvecklingsansvarig på Famna

Idéburen välfärd ligger ofta i framkant när det gäller att uppmärksamma människors behov. Det anser Silvia Rexinger som är ny kvalitets- och utvecklingsansvarig på Famna sedan början av april.

Silvia Rexinger, kvalitets- och utvecklingsansvarig på Famna.

– Idéburen välfärd är en oerhört viktig del av välfärden som ofta bidrar med ett annat perspektiv. Mitt engagemang kommer från att ha haft olika roller i idéburna verksamheter, från volontär till operativ chef. På så vis har jag kommit i kontakt med olika aspekter av kvalitets- och utvecklingsfrågor. Det har i sin tur lett till ett intresse för att jobba mer riktat med just dessa frågor, säger Silvia Rexinger.

– Jag börjar mitt nya arbete med att bland annat mobilisera flera av de nätverk som är till för Famnas medlemmar, till exempel det så kallade kvalitetsnätverket. I dessa speciella tider hoppas vi att det är extra välkommet att ha dialog och utbyta erfarenheter, säger Silvia Rexinger.

Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare, hälsar Silvia Rexinger varmt välkommen.

– Med sina erfarenheter från ledande positioner och utvecklingsarbete inom idéburen välfärd är Silvia rätt person att driva på Famnas utvecklings- och kvalitetsarbete, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Silvia Rexinger är socionom och har de senaste sju åren arbetat som enhetschef inom socialt arbete. Hon har erfarenhet från bland annat daglig verksamhet, tjejjour, ekonomiskt bistånd, HVB-hem, sexualupplysning och frivård. När hon inte arbetar ägnar hon gärna sin tid åt, förutom familjen, bakning, kriminologi och att lägga pussel.

Senast uppdaterad 2020-05-18

Fler nyheter från Famna