Anders malmstenMedlemsnyheter

Sjukvårdslandstingsråd i möte med Famnamedlemmar

Stockholms sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink träffar Famna-medlemmar

Stockholms sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink träffar Famna-medlemmar

 

Det blev ett samtal som inleddes med att Anna Starbrink beskrev vad som är på gång och vad som kan väntas i framtiden inom sjukvården i Stockholm.

Bland annat planeras att införa fler vårdval, och ett av de kommande vårdvalen kan komma att gälla geriatriken. Områden som enligt nuvarande planer är olämpliga för vårdval är den öppna psykiatrin, sa sjukvårdslandstingsrådet.

Det viktiga för politiken i Stockholm beskrev Anna Starbrink som att uppnå god tillgänglighet, kontinuitet, hög kvalitet som lever upp till ställda krav, och att det finns flera aktörer som driver vård på olika sätt.

Anna Starbrink var också självkritisk med att Stockholm inte kommit lika långt med andra former av samverkan med idéburna verksamheter, till exempel Idéburet-Offentligt Partnerskap (ofta förkortat IOP) som exempelvis Region Skåne, Västra Götaland och Stockholms kommun.

En önskan från de styrande i Stockholms landsting är att utveckla formerna för samverkan med idéburna aktörer.

I samtalet efteråt påpekade flera Famna-medlemmar att Stockholms landstings förändrade ersättningsmodeller ger omedelbar konsekvens att idéburna verksamheter går ekonomiskt back. Framför allt innebär de förändrade ersättningarna att viktiga patientbehov inte kan tillgodoses med samma kvalitet, framhävde flera deltagare från bl.a. Vidarkliniken, Psoriasisföreningen i Stockholm, Förbundet St Lukas och Stockholms sjukhem.

Från Vidarkliniken exemplifierades med att patienterna vid vårdcentralen alltid har fasta läkare, inga stafettläkare, och att det är viktigt för kontinuitet och tillgänglighet.

Anna Starbrink menade att de nya ersättningsmodellerna var ett försök att förbättra för stora patientgrupper, och att fördela om så att tillgänglighet osv skulle premieras. Det är svårt att hitta bra modeller som täcker allt, menade landstingsrådet, och att Stockholm har en ansträngd budget.

Modellerna ska utvärderas fram till 2018, sa Anna Starbrink.

Flera medlemmar påpekade att det blir ekonomiska problem och framför allt sämre patientvård redan 2016.

Träffen med Anna Starbrink var del i en dialog mellan idéburna och landstinget i Stockholm som ska fortsätta. I eftersnacket var det flera medlemmar som uttalade önskemål om att idéburna vårdgivare i framtiden ska ha mer samordning och agera gemensamt för att göra medlemmarnas röst hörd, ha mer dialog och skapa förändring.

 

(Publicerad 151209)

Senast uppdaterad 2015-12-09

Fler nyheter från Famna