Anders malmstenMedlemsnyheter

SKL står bakom Alingsås överklagan

Sveriges Kommuner och Landsting ställer sig bakom Alingsås kommun som överklagar kammarrättens beslut att döma kommunen till böter för otillåten direktupphandling i ett IOP-ärende som rör Bräcke diakoni.

I Famnas nyhetsbrev i maj berättade vi om Alingsås kommun som döms att betala fem miljoner kronor i böter för otillåten direktupphandling (läs mer här). Det blev resultatet när kammarrätten prövade det idéburna offentliga partnerskapet mellan kommunen och Bräcke diakoni. Alingsås kommun beslöt då att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Nu ställer sig Sveriges Kommuner och Landsting bakom kommunen. SKL skriver i ett brev till Högsta förvaltningsdomstolen att de anser att domstolen bör bevilja prövningstillstånd för Alingsås kommuns överklagande. ”Denna fråga är av fundamental betydelse och förbundet anser därför att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att Högsta förvaltningsdomstolen prövar målet”, skriver SKL. Läs skrivelsen här.

Senast uppdaterad 2019-06-18

Fler nyheter från Famna