Anders malmstenAlla nyheter

SKR byter namn till Unizon och får skärpta medlemskrav

SKR har kommit ut med ett pressmeddelande angående sitt namnbyte men det är inte bara namnet som ska förnyas. Det blir även en del förändringar gällande sina medlemskrav.

“Vid ett extra årsmöte bytte förbundet namn och tydliggjorde kriterier för medlemskap. Nu ställs krav på öppenhet och kvalitetsutveckling och att verksamheten ska vara värdegrundsdriven, inte vinstdriven.
Unizon samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Om namnbytet
Namnbytet träder i full kraft 15 januari 2015, då den nya hemsidan www.unizon.se lanseras. Det nya namnet ska bättre spegla förbundets och medlemmarnas verksamhet och riktning.”

Läs hela pressmeddelandet här

Senast uppdaterad 2014-12-12

Fler nyheter från Famna