Aleksandra WassoAktuellt

Skrivelse till socialutskottet

Famna och Fremia har gemensamt kontaktat socialutskottet med anledning av propositionen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Famna och Fremia ställer sig positiv till regeringens proposition om fast omsorgskontakt i hemtjänsten för att bidra till en ökad kontinuitet och trygghet för äldre brukare. Dock bedömer vi att krav på yrkestiteln undersköterska kan begränsar möjligheten att erbjuda omsorgskontakt till alla de som har behovet. Det finns många medarbetare inom äldrevården med många år i yrket som inte är undersköterskor och som utesluts från uppdraget. Vi föreslår därför att riksdagen i sin behandling av propositionen kompletterat lagförslaget så att även de kan vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Att inkludera de i uppdraget kommer öka möjligheten att erbjuda personer en fast omsorgskontakt och på så sätt öka kvaliteten i äldreomsorgen.

Vi vill även uppmärksamma Riksdagen på att de saknas rimliga ekonomiska förutsättningar för idéburna verksamheter i många kommuners valfrihetssystem. För att realisera lagförslaget behöver idéburna aktörer få förutsättningar för att klara av uppdraget. Det kan endast göras om kommunens ersättningssystem utvecklas.

Senast uppdaterad 2022-03-24

Fler nyheter från Famna