Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Skriver du uppsats om det civila samhället?

 

Uppsatsen ska behandla någon aspekt av det civila samhällets roll i det svenska samhällsbygget. Uppsatsen ska bidra till ökad kunskap och stimulerad debatt inom området. Uppsatsen bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet vid sidan om samhällsrelevans och originalitet.

Stipendiet delas ut gemensamt av organisationerna Famna – riksorganisation för idéburen vård och omsorg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och IDEELL ARENA.

En vetenskaplig jury, fristående från de tre organisationerna, utser pristagare samt tar ställning till eventuella hedersomnämnande. Pristagaren erhåller sitt pris i samband med evenemang i november 2016.

Med civila samhället avses : ”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”.

Ansökan

Skicka din uppsats (eller dina frågor) till sebastian.laser@famna.org senast den 23 juni 2016.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna