Aleksandra WassoAktuellt, Kvalitet och utveckling

Skyddsvärnet ingår ett utfallskontrakt

Famna-medlemmen Skyddsvärnet är en av de organisationer som Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning samverkar med i ett utfallskontrakt. Det är ett samarbete mellan civilsamhället och den offentliga sektorn där man genom förebyggande insatser ska förhindra att ungdomar i riskzonen hamnar i kriminalitet och missbruk. 

Oumie Njai, projektledare på Skyddsvärnet.

– Att engagera oss i detta nytänkande koncept var viktigt för oss. Vi har märkt att många av de klienter vi har idag, skulle behövt dessa stödinsatser i tidig ålder. Genom förebyggande arbete bidrar vi till bättre förutsättningar för hela samhället. Skyddsvärnet har varit innovativa i mer än 100 år, vi fortsätter nu att utveckla organisationen och det förebyggande arbetet, säger Oumie Njai, projektledare på Skyddsvärnet.

Bakgrunden till utfallskontraktet är de utmaningar som Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning hade inom socialtjänsten. De såg att barn, unga och deras familjers behov av stöd bara ökade. 2019 påbörjade stadsdelsförvaltningen ett arbete för att erbjuda fler barn, unga och familjer behovsanpassade insatser i ett tidigare skede.

Målgruppen är ungdomar i årskurs 4-9 med normbrytande beteende främst inom området kriminalitet och missbruk. Genom förebyggande arbete och tidiga åtgärder ska ungdomarna hamna på rätt väg i livet.

– Målgruppen är i en ålder där det finns det en stor chans att påverka, bryta och omdirigera beteenden. Det sociala utfallskontraktet ska fungera som ett ramverk som stödjer Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och de fem idéburna verksamheterna att gemensamt arbeta mot positiva sociala utfall. Det övergripande målet med samverkan inom ramen för det sociala utfallskontraktet är att minst 50 procent av individerna lyckats bryta sin negativa utveckling mot kriminalitet och missbruk. Aktiviteterna i projektet tillhandahåller verktyg som kan vara till nytta livet ut, säger Oumie Njai.

Projektet inleddes den 1 september i år och avslutas den sista december 2022.

– Efter tre respektive sex månader in i insatsen gör vi de första uppföljningsmätningarna, och när insatsen är slut kan vi se resultaten. Våra förväntningar är att lära oss mer, skapa nya relationer, anta nya utmaningar och vara med på ett arbete som vi tror att fler kommer att ta efter, säger Oumie Njai.

Skyddsvärnet jobbar i projektet tillsammans med de idéburna verksamheterna Frälsningsarmén, IF Linnéa Boxning/Fight for Zero, Läxhjälpen och föreningen Hej Främling!.

 

 

Senast uppdaterad 2021-11-22

Fler nyheter från Famna