Aleksandra WassoAktuellt

Corona och det civila samhället

”Corona och det civila samhället” är rubriken på Socialmedicinsk tidskrifts första nummer 2021. Temanumret fokuserar på de samhälleliga aspekterna av pandemin. Bland artiklarna finns en med direktorerna på den tio stadsmissionerna. Dessutom har några av artiklarna skrivits av forskare på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Bland artiklarna finns:

Covid-19 och det civila samhället – En berättelse om människors initiativ. Av Magnus Olof Erik Karlsson, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Även om Covid-19 är en sjukdom som drabbar individer, så drabbas indirekt hela samhället och inte minst de grupper som redan är särskilt utsatta. Människors sociala livssituationer, ekonomier och relationer riskerar att skadas i kölvattnet av pandemin. Samtidigt finns gott om exempel på hur enskilda personer, grupper och organisationer uppvisar kreativitet, medmänsklighet och uthållighet när samhället prövas i sin helhet.

”Inställt tillsvidare” – Diakonernas arbete att hitta nya vägar ut under covid-19-pandemin

Corona-pandemin får sociala konsekvenser även i välfärdssamhällen, inte minst för personer som redan befinner sig i mycket utsatta sociala situationer. Här presenteras hur direktorerna på Sveriges tio stadsmissioner resonerade kring att möta personer i fattigdom under pandemins första halvår.

Ömsesidiga hjälporganisationer i Sverige uppvisar resiliens under covid-19-pandemin.

Artikel skriven av Lilian Pohlkamp, filosofie doktor, Viktoria Wallin, medicine licentiat, Elin Hjorth, filosofie doktor, Hanna Gabrielsson, medicine doktor, alla med hemvist på Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm.

Socialmedicinsk tidskrift (SMT) har funnits sedan 1924 och är en tidskrift med flervetenskaplig inriktning och ett brett ämnesområde i korsningen mellan socialtjänst, socialförsäkringar, socialpolitik, folkhälsa och hälso­ och sjukvård. Sex nummer ges ut per år.

Senast uppdaterad 2021-04-28

Fler nyheter från Famna