Anders malmstenMedlemsnyheter

Socialminister Lena Hallengren: Regeringens mål är fler idéburna

– Vi har inte lyckats att öka mångfalden i välfärden, om vi inte får många fler idéburna att blomstra. Olika verksamheter med tydliga värdegrunder spelar rakt in i den värld vi lever i nu, sa socialminister Lena Hallengren vid Famnas årsmöte.

Socialministern pratade om de stora utmaningar som välfärden står inför, inte minst det faktum att antalet äldre kommer att öka kraftigt de närmaste åren.

– Det ställer krav på att bygga ut vården och omsorgen för att få både fler hus och fler vårdplatser för äldre personer. Dessutom kommer behovet av personal att öka, och vi måste göra omsorgens yrken mer attraktiva, sa socialminister Lena Hallengren.

Socialminister Lena Hallengren svarade på frågor från Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton under årsmötet.

Ser fram emot tydlig definition av idéburna
Utredningen ”En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden” (Dir 2018:46), som leds av Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, ska presentera sina förslag den 14 december i år. Det är civilminister Ardalan Shekarabi som är ansvarigt statsråd inom regeringen, men socialministern underströk att hon också ser fram emot utredarens resultat.

– Jag hoppas att han ska komma med bra förslag som är användbara. Att få en tydlig definition av vad idéburna aktörer är viktigt. Regeringens mål är att det ska bli fler idéburna verksamheter. Regeringen vill förenkla reglerna för alla involverade och se en utveckling som ska öppna upp för att den idéburna sektorn ska kunna växa, sa socialministern.

Svar på frågor
Socialministern hann också svara på några frågor från åhörarna. Famnas styrelseordförande Martin Ärnlöv undrade om det kan komma fler politiska initiativ för att öka antalet nya idéburna verksamheter. På det svarade ministern att inga ytterligare förslag är att vänta innan Samuel Engblom har presenterat sin utredning.

Thomas Schneider, utvecklingschef på Bräcke diakoni, undrade när de idéburna kan se en utvecklingsmiljard från Socialdepartementet, och jämförde med de 20 miljarder kronor som Sveriges Kommuner och Landsting får för att utveckla välfärden i kommuner och regioner. Det tyckte Lena Hallengren var ”en kul idé, som jag ska testa på finansministern och våra samarbetspartners.”

Karin Thalén, sjukhusdirektör för Stockholms Sjukhem, undrade om inte en äldrepeng vore en möjlighet i framtiden. ”Det är inget jag ser framför mig,” svarade socialministern.

Slutligen kom ett flertal frågor som rörde LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

– Vi har stora utmaningar inom LSS. För att få långsiktighet är det därför klokt att skicka utredningen som presenterades i början av året på remiss så att alla involverade får tycka till. Partierna som ingått Januariavtalet, vi är alla överens om att vi behöver förbättra och förstärka LSS. De domstolsbeslut som ska vara vägledande räcker inte, det krävs lagändringar, sa socialminister Lena Hallengren.

Senast uppdaterad 2019-05-22

Fler nyheter från Famna