Anders malmstenOkategoriserade

Socialstyrelsen erbjuder webbutbildning i evidensbaserad praktik

Webbutbildning i evidensbaserad praktik vänder sig till personal som arbetar inom vård och omsorg som utvecklingsledare, chef eller medarbetare eller har ett politiskt uppdrag. Syftet är att ge kunskap om evidensbaserad praktik och de olika momenten som ingår i arbetssättet.

Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser

den bästa tillgängliga kunskapen
den professionelles expertis
berörda personens situation erfarenhet och önskemål
Webbutbildningen i evidensbaserad praktik vänder sig till den som arbetar inom vård och omsorg som utvecklingsledare, chef eller medarbetare eller har ett politiskt uppdrag. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och ligger på Kunskapsguiden.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats <<<

Senast uppdaterad 2014-04-11

Fler nyheter från Famna