Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Sök Civilsamhällets uppsatsstipendium 2019

Nu är det dags att söka Civilsamhällets uppsatsstipendium, som delas ut för att uppmuntra till forskning om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen. Priset tilldelas en vinnare och består av 10.000 kronor. Stipendiet delas ut av Famna, Ideell Arena och Forum.

– Med stipendiet vill vi bidra till ökat intresse och kunskap som belyser civilsamhället utifrån olika perspektiv och ämnesområden, säger de tre inbjudande organisationerna.

Du som har skrivit – och fått din uppsats godkänd – på kandidat-, magister- eller mastersnivå under 2018 (ht) eller 2019 är välkommen att söka stipendiet. Beskriv tydligt i din ansökan varför din studie är relevant för civilsamhället (se definition nedan) och samhällsutvecklingen. Uppsatsen bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet, originalitet, samhällsrelevans och hur välskriven den är. Skicka din uppsats tillsammans med motiveringen av uppsatsens relevans senast den 15 juni 2019 till paulina.troillet@socialforum.se

——————

Mer information om Civilsamhällets uppsatsstipendium 2019
Utlysningen är öppen för dig som under 2018 (ht) eller 2019 skrivit en uppsats som är relevant för civilsamhället och samhällsutvecklingen i Sverige.
● Uppsatsen är på kandidat-, magister- eller mastersnivå
● Uppsatsen är skriven under 2018 (ht) eller 2019
● Uppsatsen är godkänd
● I din ansökan beskriver du tydligt, med max 150 ord, hur din studie är relevant för civilsamhället och samhällsutvecklingen i Sverige

Uppsatsen bedöms utifrån samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet, originalitet och hur välskriven den är. En akademisk jury, fristående från de tre inbjudande organisationerna, utser pristagare och tillkännager ett hedersomnämnande.

Definition av civilsamhället
Med civilsamhället avses: ”En arena, skild från staten, näringslivet och familjen, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.” Här ingår exempelvis ideella föreningar, icke-vinstutdelande organisationer inom välfärden (så kallade idéburna organisationer), stiftelser och trossamfund men även nätverk samt andra former av engagemang.
Ansök senast 15 juni 2019

Välkommen att skicka din uppsats tillsammans med motiveringen av uppsatsens relevans senast den 15 juni 2019. Observera att din ansökan inte kommer behandlas om denna motivering saknas.

Skicka till: paulina.troillet@socialforum.se
För övriga frågor: kontakta Paulina Troillet, paulina.troillet@socialforum.se

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna