Aleksandra WassoAktuellt

Sök nu bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta

Ideella organisationer och vissa trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer har nu möjlighet att ansöka om organisationsbidrag hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Sista dag att söka är den 21 juni. MUCF planerar att ta beslut i början av juli och betala ut pengar under vecka 28.

Bidraget ska användas för att förstärka den befintliga verksamheten och för att möta ett ökat behov av insatser som har uppkommit med anledning av coronapandemin. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Bidraget ska kunna täcka kostnader för verksamhet under hela 2020.

Mer information om bidraget och länk till ansökningsformuläret finns på MUCF:s webbplats.

Bidrag till insatser för samhällets mest utsatta under coronapandemin (mucf.se)

Bakgrund

Den 4 juni gav regeringen MUCF i uppdrag att fördela 50 miljoner kronor till organisationer i det civila samhället som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Pengarna ingår i regeringens satsning på 100 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för människor i social särskild utsatthet och mot äldres ensamhet under coronapandemin. Socialstyrelsen ska ansvara för delen som rör äldres ensamhet, även det 50 miljoner kronor.

Pressmeddelandet från Kulturdepartementet: “Nu stärks civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta med 100 miljoner kronor”

Senast uppdaterad 2020-06-08

Fler nyheter från Famna