Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Sommar! – men först en rejäl Almedalsvecka

Idéburen sektor syns och hörs i Almedalen. Har ni vägarna förbi Visby 1-7 juli så kom med i diskussionerna, om allt från utsatta barn till ensamma seniorer och vad Famnamedlemmar vill göra för dessa medmänniskor! Inte mindre än 14 av våra medlemmar ordnar egna evenemang. Du hittar en sammanställning som min nya medarbetare Johann Knigge gjort, på Famnas webbplats.

Utredaren Samuel Engblom och hans sekretariat. Helena Henriksson (längst till höger) och Anna Hagstad. Ulrika Stuart Hamilton stående.

Johann och Victoria Engman Broadley, sakkunnig idéburen välfärd, representerar Famna i Almedalen i år. Victoria medverkar också i ett par paneler om de idéburnas roll.

Inte heller utredningen om idéburna aktörer i välfärden har tagit riktig semester ännu. Inom utredningskansliet grunnar de på detaljerna i definitionen. Djävulen sitter som bekant just i detaljerna och det är verkligen inte alldeles enkelt att täcka in alla aspekter och eventualiteter. Famna hade en egen sittning med den särskilda utredaren Samuel Engblom och hans två medarbetare Helena Henriksson och Anna Hagstad en fredagseftermiddag i slutet av maj (bilden). Det blev en spänstig intellektuell övning där vi vred och vände på begrepp som ”oegennyttigt”, ”överskott” och ”koncern” som i vardagsspråk inte är så komplicerade men som i detta sammanhang måste landa precis rätt.

Utredningen grunnar också på hur missbruk av definitionen ska kunna stävjas, för om det blir attraktivt att höra till den idéburna sektorn finns risk att även aktörer som egentligen inte hör hemma där söker sig dit. Där finns viss inspiration att hämta i andra EU-länders lagstiftning.
Referensgruppen ska träffas igen i höst. Utredningen ska presentera sina förslag i december 2019. Om de blir bra tror jag att detta arbete har förutsättningar att förändra – kanske till och med revolutionera – synen på idéburen sektor och dess roll i välfärden på sikt.

Men dit är det ännu långt kvar!

En trevlig sommar önskar jag er alla läsare!

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna