Aleksandra WassoAktuellt

Stadsmissionens rapport Hemlös 2020

Ett förslag till ny nationell strategi mot hemlöshet. Det är innehållet i Stadsmissionens rapport Hemlös 2020, som är den tionde årgången av den rapporten. Den senaste nationella hemlöshetsstrategin löpte ut 2009.

”Ska Sverige med framgång kunna bekämpa hemlösheten på bred front är det nödvändigt med ett helhetsgrepp. Vi kan tydligt se att andra, som till exempel Finland, lyckats minska hemlösheten genom att arbeta strukturerat utifrån en långsiktig nationell strategi”, skriver Tomas Lindroos, ordförande i Sveriges Stadsmissioner och Åsa Paborn, direktor förStockholms Stadsmission i rapportens inledning.

Stadsmissionen anser att följande byggstenar är nödvändiga i den nya strategin: 1) Bostad Först en nödvändig utgångspunkt; 2) Statligt ansvarstagande krävs för att bryta hemlösheten; 3) Tydliga krav på kommunerna är nödvändigt; 4) Socialtjänstlagen behöver uppdateras; 5) Samverkan är en nyckel till framgång; och 6) Vi behöver bygga hållbara samhällen.

Rapporten presenterades vid ett webbinarium i början av december. Du som är intresserad och vill ta del av presentationen i efterhand kan se den här. Rapporten Hemlös 2020 kan du ladda ner här.

 

 

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna