Aleksandra WassoAktuellt, Kvalitet och utveckling

Medel att söka för kompetenshöjande insatser inom äldreomsorgen

Genom Äldreomsorgslyftet avsätter regeringen statliga medel för kompetenshöjande insatser för att stärka äldreomsorgen. Vi på Famna vill uppmärksamma detta till våra medlemmar då ni har möjlighet att ta del av denna satsning.

Totalt handlar det om ca 1,7 miljarder kronor i statliga medel som ska delas ut för att främja kompetensutveckling i äldreomsorgen under 2022. Pengarna fördelas till kommunerna och fördelas sedan vidare till både kommunens verksamhet samt fristående utförare i äldreomsorgen. Ni ska därför kontakta kommunen ni har ett avtal med för att ta del av denna satsning.  Ni kan läsa mer om Äldreomsorgslyftet på Socialstyrelsens hemsida, då det är dem som har övergripande ansvar för bidraget på nationell nivå. Läs om det här.

Famna samverkar nära med Fremia för att stärka den idéburna sektorns roll i välfärden. I vårt samarbete har Fremia tagit särskilt ansvar för frågan om att de statliga resurser som nu satsas på kompetensförsörjning ska komma den idéburna äldreomsorgen till del. Fremia har skrivit mer om detta här. I samband med detta har Fremia därför tagit fram en kortare enkät som även Famnas medlemmar kan svara på. Syftet med den är att samla in erfarenheter av Äldreomsorgslyftet från de verksamheter som verkar i äldreomsorgen, då det är en satsning som pågått även under 2020 och 2021. Det är viktig kunskap för att vi ska kunna bevaka våra medlemmars intressen i det fortsatta arbetet. För att ta del av enkäten, kontakta Karin Liljeblad, Branschexpert idéburen välfärd Fremia: karin.liljeblad@fremia.se

Senast uppdaterad 2022-04-26

Fler nyheter från Famna