Anders malmstenMedlemsnyheter, Möten och arrangemang

Stefan Nilsson är Famnas nya ordförande

Stefan Nilsson är Famnas nya ordförande. Han valdes enhälligt att efterträda Martin Ärnlöv vid Famnas delvis digitala årsmöte den 28 maj. Till ny styrelseledamot valdes Ulrika Wickman, Röda Korset.

Martin Ärnlöv lämnade över ordförandeklubban till Stefan Nilsson vid Famnas årsmöte.

Famnas årsmöte präglades som många andra sammankomster denna vår av coronakrisens regler. De flesta ombuden vid årsmötet deltog därför via video och alla omröstningarna sköttes i ett digitalt system.

Martin Ärnlöv hade valt att lämna posten som ordförande efter fyra år. Stefan Nilsson, direktor för Famnas största medlem Ersta diakoni, valdes till hans efterträdare.

Samma dag som Famnas årsmöte höll även de båda arbetsgivarorganisationerna KFO och Idea sina årsmöten. Båda organisationerna fattade beslut att gå samman i en ny organisation som föreslås få namnet Fremia (uttalas som ordet främja). Martin Ärnlöv invaldes som ledamot i Ideas styrelse.

Ulrika Wickman, chef för Hälsa och Vård på Röda Korset, valdes till ny styrelseledamot i Famna. Styrelsen i övrigt består av följande personer:

  • Jonas Wihlstrand, Stockholms Stadsmission, omvald, 2 år.
  • Emma Simonsson Vento, Gyllenkroken, omvald, 2 år.
  • Amir Daneshpip, Reuterman advokatbyrå, omvald, 2 år.
  • Karin Thalén, Stockholms Sjukhem, vald på 2 år 2019.
  • Nilla Helgesson, Skyddsvärnet Stockholm, vald på 2 år 2019.
  • Mats Pertoft, f d riksdagsledamot MP, vald på 2 år 2019.
  • Lena Wetterskog-Sjöstedt, Skåne Stadsmission, vald på 2 år 2019.
  • Emma Henriksson, St Lukas, Skyddsvärnet, vald på 2 år 2019.

Vid årsmötet avtackades även Christer Hallerby och Eva Frunk Lind som lämnade styrelsen.

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton (höger) och nytillträdde ordförande, Stefan Nilsson (mitten), avtackade Martin Ärnlöv (vänster) vid årsmötet.

De flesta deltagare på Famnas årsmöte följde förhandlingarna via sina datorer.

Senast uppdaterad 2020-06-29

Fler nyheter från Famna